• Teknoplan Yazılım grubu Seviye-2 yazılımları konusunda güçlü bir alt yapıya ve referanslara sahiptir. Özellikle entegre demir çelik sistemlerinin sahip olduğu tesislerde Seviye-2 yazılımları geliştirmekteyiz.
  • Müşteri talepleri doğrultusunda otomasyon sistemleri ve ERP sistemleri ile entegre olacak çekilde ürün, hat ve tüketim bilgilerinin takip edilip yönetilebildiği özel yazılımları tasarlayıp ürüleştirmektyeiz.
  • Firmaların sahaya iletecekleri ve yönlendirecekleri verileri ve sahadan toplayarak karar aşamalarında kullanabileceği verilerin elde edilmesi ve aktarılmasını sağlayarak firmaların bilgi yapısına önemli bir katkı sağlamaktayız.
  • Firmaların sahip olduğu farklı otomasyon ve ERP sistemlerine yöenlik bugüne kadar başarıyla entegrasyonları sağlamış bulunmaktayız.
  • Firmamız ayrıca Hadde Atölyesi Yönetim Sistemi, Bakım Yönetim Sistemi ile İmalat sektöründe ihtiyaç duyulan özel ürünler de geliştirmektedir.