Demir Çelik Sektörüne çözümler üreten firma olarak işleyişler de yaşanan gecikmeler bütün prosesi etkilemesi dolayısıyla üretimi geciktirmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi adına geliştirmiş olduğumuz Hadde Merdaneleri, Yataklarının temizlenmesi manuel yöntemlerle ve kimyasal kullanılmasından dolayı riskler içermekteydi. Zaman, maliyet ve riskleri ortadan kaldırdığımız bir üniteyi Demir-Çelik sektörüne kazandırmış bulunmaktayız.